Životní pojištění srovnání

Porovnávat jednotlivé typy životních pojištění není jednoduché, zvláště pokud se v této problematice dobře neorientujete. V takovém případě doporučujeme obrátit se na zkušeného specialistu, jakým je naše společnost.

Nabídka moderního životního pojištění je v současné době pojišťovnami koncipována tak, že pojištění poskytují pojistnou ochranu především v případě dožití. To znamená, že v případě dožití konce pojištění vám pojišťovna na konci pojistného období vyplatí sjednanou pojistnou částku. Pojistka se tak dělí na dvě části. První kryje riziko smrti, druhá vytváří tzv. kapitálovou rezervu, tedy spořící složku. Odtud pramení název této skupiny pojištění, tzv. rezervotvorné. Tuto finanční rezervu pojišťovna investuje a zhodnocuje ji. Tím si vytváříte finanční prostředky do budoucna a spoříte si na horší časy a na stáří. Zde můžete zvolit téměr libovolný poměr mezi krytím rizika smrti a dožití. Nabídka těchto produktů je bohatá. Proto jsou zde pojišťovací poradci specializovaní na životní pojištění. Mezi ně patří i naše firma, která vám pomůže s výběrem toho nejlepšího pojištění pro vás.

Pojišťovny nabízí následující typy životních pojištění:

1. Rizikové životní pojištění.

Jak bylo již řečeno, jedná se o základní a nejjednodušší typ pojištění. Neobsahuje spořící složku, vložené peníze nelze tedy dále investovat a uzavírá se výhradně za účelem zajištění oprávněných osob v případě smrti pojištěného. Jeho výhoda spočívá v možnosti sjednat řadu připojištění, např. na úraz s trvalou invaliditou, a v možnosti sjednat jej na relativně krátkou dobu, jakou je 1 rok. Nevýhodou u tohoto typu pojištění je, že si o zaplacené pojistné nemůžete snížit svůj daňový základ. Tímto způsobem jsou daňově zvýhodněny pouze rezervotvorné životní pojistky.

2. Kapitálové životní pojištění.

Jde o rezervotvorný typ pojištění, o jehož příspěvky si můžete snížit svůj daňový základ. Tento typ je vhodný jako dlouhodobé spoření na penzi. Během vašeho ekonomicky aktivního života vám a vašim nejbližším poskytne ochranu při nenadálém výpadku příjmů v případě nešťastné události. V případě dožití, tedy ve vašem téměř důchodovém věku, vám na konci pojištění pojišťovna vyplatí sjednanou částku zvýšenou o podíly na výnosech, a to buď jednorázově anebo formou pravidelné doživotní renty. V případě úmrtí pojištěného během trvání pojištění je sjednaná pojistná částka vyplacena dědicům, resp. oprávněným osobám. U tohoto typu pojištění nemáte možnost rozhodovat o tom, kam bude pojišťovna vaše peníze investovat. Pro ty, kteří chtějí aktivně ovlivňovat investiční strategii, je zde investiční životní pojištění. Výhodou kapitálového životního pojištění je garance minimálního zhodnocení vašich peněz ve spořící složce.

3. Investiční životní pojištění.

Jedná se rovněž o rezervotvorný typ pojištění, který v sobě kombinuje krytí rizik a zhodnocení vložených peněz. Od kapitálového pojištění se liší mírou aktivity, se kterou se klient podílí na správě svých prostředků, které do pojištění vložil. Klient sám rozhoduje, do kterých podílových fondů budou jeho peníze investovány a v jakém poměru. Míra konečného zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a může být výrazně vyšší nebo naopak nižší než u kapitálového životního pojištění. Výše zhodnocení na rozdíl od kapitálového životního pojištění není pojišťovnou garantována. Investiční strategii může klient přizpůsobovat vývoji na finančních trzích, může vkládat mimořádné pojistné částky, měnit výši pojistného. Klient má u pojišťovny svůj individuální účet a v případě jeho úmrtí je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. V případě dožití konce pojištění je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu. K tomuto typu pojištění lze také sjednat různá připojištění. Naše zkušenosti ukázaly, že 90 procentům klientů tento typ pojištění záhy přestane vyhovovat právě kvůli míře aktivního přístupu, kterým je třeba se dlouhodobě podílet na správě svých prostředků. Proto doporučujeme zvolit už od počátku kapitálové ŽP.

4. Univerzální životní pojištění.

Jedná se o pružnější typ kapitálového životního pojištění. Můžete zvolit v širokém rozpětí pojistné částky pro případ dožití a pro případ smrti. V průběhu trvání pojištění můžete měnit výši pojistného krytí a výši placeného pojistného a vyčerpat část hodnoty pojištění, dočasně lze přerušit placení pojistného, kdykoliv můžete vložit mimořádné pojistné. Pojišťovna garantuje minimální zhodnocení pojistné rezervy ve výši technické úrokové míry (TÚM).Výpočty, nízké sazby v oboru pojištění najdete pomocí kalkulačka.eu. Byty bez provizí jako např. pronájem bytu lze najít na vlastnici.cz. A když se chystáte cestovat nezapomeňte na cestovní pojištění!

Dále si můžete uzavřít online pojištění: Pojištění nemovitosti které vám dobře pojistí vaše obydlí či kancelář, Úrazové pojištění,které vás zajistí v případě úrazu, Životní pojištění, které je vhodné pro živitele rodiny, Povinné ručení pro vaše vozidlo. Pojištění vozidel kde najdete všechny potřebné informace k tématu, Pojištění domácnosti, které vám zajistí náhradu škody v případě např. vytopení, Životní pojištění, web kde získáte další dodatečné informace o pojištění života.