Rizikové životní pojištění

Jedná se o nejjednodušší a finančně nejvýhodnější řešení, pokud je cílem pojištění výlučně zajištění pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny. Výjimkami jsou smrt sebevraždou, v důsledku válečných událostí apod. V takových případech nárok na pojistné plnění nevzniká.

V případě úmrtí pojištěného, ke kterému dojde během trvání pojištění, je dědicům nebo osobám uvedeným ve smlouvě (osoby obmyšlené) vyplacena pojistná částka sjednaná smlouvou. Smlouvu lze uzavřít na několik desítek let. Doba trvání však bývá omezena délkou trvání cca 30 let a věkem pojištěného, zpravidla 80 let. Po uplynutí platnosti smlouvy pojištění zaniká bez náhrady či jakýchkoli nároků.

Pojistná částka se může sjednat jako pevná nebo klesající. Pojištění s pevnou pojistnou částkou, tedy částkou, která je v průběhu celého pojištění stejná, se sjednává v případech, kdy chce živitel rodiny pro případ svojí smrti zajistit osoby, které jsou na něm finančně závislé. U pojištění s klesající pojistnou částkou se během pojistné doby pojistná částka snižuje v závislosti na individuálních potřebách pojištěnce. Často je tento produkt označován jako úvěrové životní pojištění, neboť je využíván k pojištění osob splácejících úvěr nebo hypotéku, kdy výše pojistné částky odpovídá dosud nesplacené části úvěru. V případě pojistné události pojišťovna zpravidla přímo bance uhradí nesplacenou část úvěru. Výše pojistné částky by měla odpovídat nesplacené části úvěru. Samozřejmě lze tento produkt využít i k jiným účelům, než je splacení úvěru, a pojistnou částku lze napočítat dle individuálních potřeb.

Kolik takové pojištění stojí?

Cena pojištění se odvíjí od výše pojistné částky, délky trvání, vstupního věku pojištěného a jeho pohlaví, jeho zdravotního stavu a finanční situace. Jak je vidno, někde diskriminace prochází docela dobře)

Před uzavřením pojistky je vhodné se obeznámit s rozsahem výluk a omezením plnění, tj. případy, kdy pojišťovna riziko smrti nekryje. Kromě sebevražd a válečných událostí jsou to i demonstrace a jiná účast na protistátních nepokojích, nukleární katastrofy, účast na motoristických závodech, extrémních sportech apod. Zájemce o toto pojištění vyplňuje pro pojišťovnu dotazník o svém zdravotním stavu a musí absolvovat lékařskou prohlídku.

 

 Výpočty, nízké sazby v oboru pojištění najdete pomocí kalkulačka.eu. Byty bez provizí jako např. pronájem bytu lze najít na vlastnici.cz. A když se chystáte cestovat nezapomeňte na cestovní pojištění!

Dále si můžete uzavřít online pojištění: Pojištění nemovitosti které vám dobře pojistí vaše obydlí či kancelář, Úrazové pojištění,které vás zajistí v případě úrazu, Životní pojištění, které je vhodné pro živitele rodiny, Povinné ručení pro vaše vozidlo. Pojištění vozidel kde najdete všechny potřebné informace k tématu, Pojištění domácnosti, které vám zajistí náhradu škody v případě např. vytopení, Životní pojištění, web kde získáte další dodatečné informace o pojištění života.