Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Ze základu daně si můžete ročně odečíst až 12.000 Kč. Tyto daňové úlevy se týkají pouze příspěvku na životní pojištění, nikoliv na připojištění. Příspěvek, který zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci, je do výše 24.000 Kč ročně pro zaměstnavatele také daňově uznatelným výdajem, který je osvobozen od daně z příjmu a navíc se z něj neodvádí příspěvky na sociální ani zdravotní pojištění.

Životní pojištění a daně

Nárok na daňové úlevy je podmíněn splněním následujících podmínek.

  1. Plátce pojištění a pojistník (ten kdo uzavírá smlouvu) je současně osobou pojištěnou.
  2. Smlouva je uzavřena minimálně do 60 let věku pojištěného.
  3. Smlouva je uzavřena minimálně na 5 let.
  4. Jedná se o rezervotvorný typ pojištění.
  5. Výše pojistné částky činí minimálně 40.000 Kč u smluv s pojistnou dobou 5-15 let, a 70.000 Kč u smluv s pojistnou dobou nad 15 let.

Daňové úlevy se nevztahují na riziková životní pojištění!!

 

 Výpočty, nízké sazby v oboru pojištění najdete pomocí kalkulačka.eu. Byty bez provizí jako např. pronájem bytu lze najít na vlastnici.cz. A když se chystáte cestovat nezapomeňte na cestovní pojištění!

Dále si můžete uzavřít online pojištění: Pojištění nemovitosti které vám dobře pojistí vaše obydlí či kancelář, Úrazové pojištění,které vás zajistí v případě úrazu, Životní pojištění, které je vhodné pro živitele rodiny, Povinné ručení pro vaše vozidlo. Pojištění vozidel kde najdete všechny potřebné informace k tématu, Pojištění domácnosti, které vám zajistí náhradu škody v případě např. vytopení, Životní pojištění, web kde získáte další dodatečné informace o pojištění života.