Připojištění k životnímu pojištění

Jaká připojištění si můžete sjednat k životnímu pojištění?

K životnímu pojištění lze uzavřít pojištění rizika smrti, pojištění pro případ trvalých následků úrazu, invalidity, závažných onemocnění, úrazu, pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti a v případě hospitalizace v nemocnici. Pojistná doba u připojištění může být shodná s pojistnou dobou hlavního pojištění, nebo může být kratší. Zpravidla je však omezena spodní hranicí trvání v délce 5 let a dále věkem pojištěnce.

  1. Pojištění úrazu - pojistit lze smrt následkem úrazu, trvalé následky, dobu nezbytného poúrazového léčení.
  2. Závažná onemocnění – jako jsou srdeční infarkt, rakovina, oslepnutí, ohluchnutí.
  3. Invalidita – náhradu poskytne pojišťovna v případě uznání invalidity kompetentním státním orgánem
  4. Pojištění denní dávky po dobu nezbytného léčení úrazu. Přesáhne-li doba léčení 7 dní, vzniká nárok na pojistné plnění zpětně od prvního dne, tedy ode dne kdy k úrazu došlo. Odškodné je vyšší při hospitalizaci.
  5. Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Můžete zvolit ve variantě s výplatou od 15. dne nebo od 29. dne pracovní neschopnosti se zpětným proplacením od prvního dne pracovní neschopnosti . Věk pojištěného musí být na počátku pojistné doby mezi 20-55 lety.

 

 

 Výpočty, nízké sazby v oboru pojištění najdete pomocí kalkulačka.eu. Byty bez provizí jako např. pronájem bytu lze najít na vlastnici.cz. A když se chystáte cestovat nezapomeňte na cestovní pojištění!

Dále si můžete uzavřít online pojištění: Pojištění nemovitosti které vám dobře pojistí vaše obydlí či kancelář, Úrazové pojištění,které vás zajistí v případě úrazu, Životní pojištění, které je vhodné pro živitele rodiny, Povinné ručení pro vaše vozidlo. Pojištění vozidel kde najdete všechny potřebné informace k tématu, Pojištění domácnosti, které vám zajistí náhradu škody v případě např. vytopení, Životní pojištění, web kde získáte další dodatečné informace o pojištění života.