Investiční životní pojištění

Jedná se rovněž o rezervotvorný typ pojištění, který v sobě kombinuje krytí rizik a zhodnocení vložených peněz. Od kapitálového pojištění se liší mírou aktivity, se kterou se klient podílí na správě svých prostředků, které do pojištění vložil. Klient sám rozhoduje, do kterých podílových fondů budou jeho peníze investovány a v jakém poměru. Míra konečného zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a může být výrazně vyšší nebo naopak nižší než u kapitálového životního pojištění. Výše zhodnocení na rozdíl od kapitálového životního pojištění není pojišťovnou garantována. Investiční strategii může klient přizpůsobovat vývoji na finančních trzích, může vkládat mimořádné pojistné částky, měnit výši pojistného. Klient má u pojišťovny svůj individuální účet a v případě jeho úmrtí je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. V případě dožití konce pojištění je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu. K tomuto typu pojištění lze také sjednat různá připojištění. Naše zkušenosti ukázaly, že 90 procentům klientů tento typ pojištění záhy přestane vyhovovat právě kvůli míře aktivního přístupu, kterým je třeba se dlouhodobě podílet na správě svých prostředků. Proto doporučujeme zvolit už od počátku kapitálové ŽP.

 Výpočty, nízké sazby v oboru pojištění najdete pomocí kalkulačka.eu. Byty bez provizí jako např. pronájem bytu lze najít na vlastnici.cz. A když se chystáte cestovat nezapomeňte na cestovní pojištění!

Dále si můžete uzavřít online pojištění: Pojištění nemovitosti které vám dobře pojistí vaše obydlí či kancelář, Úrazové pojištění,které vás zajistí v případě úrazu, Životní pojištění, které je vhodné pro živitele rodiny, Povinné ručení pro vaše vozidlo. Pojištění vozidel kde najdete všechny potřebné informace k tématu, Pojištění domácnosti, které vám zajistí náhradu škody v případě např. vytopení, Životní pojištění, web kde získáte další dodatečné informace o pojištění života.