Odpovědi na často kladené dotazy o životním pojištění:

1. Trh je nabídkami životního pojištění zaplaven, takže je těžké udržet si přehled a jistotu, že si vyberu dobrý produkt. Můžete mi poradit?

Zkontaktujte pojišťovacího poradce, ten má nejlepší přehled o nabídkách. Poradce s vámi vyplní dotazník nebo si od vás zjistí informace. Na jejich základě vám doporučí vhodný produkt. Následně vám pomůže i s vyřízením pojištění. Tyto služby jsou pro vás zdarma. Je zbytečné obracet se na jednotlivé pojišťovny, protože jejich doporučení nebude nikdy nezávislé a nestranné. Spoluprací s pojišťovacím poradcem navíc získáte výhodu, že vás u pojišťovny může zastupovat v případě škodní události.

2. Jak poznám, které pojišťovny jsou dobré a kterou mám vybrat?

S výběrem vám nejlépe poradí opět pojišťovací poradce, který má dostatek zkušeností s jednotlivými pojišťovnami. Ví, jak fungují i jak se chovají při likvidaci škodní události, které dělají problémy a které nikoli. Dobrou volbou je samozřejmě také kapitálově silná pojišťovna i s mezinárodní účastí. Nedávné události na finančním trhu ukázaly, že státy tyto kolosy padnout nenechají.

3. Co se stane, když už nemohu pojištění dál platit?

Dobře zvažte, co můžete udělat. Je třeba zkontaktovat pojišťovnu a probrat s ní možné varianty řešení vaší situace. Co lze udělat? Pokuste se o revizi smlouvy, snížení pojistného, změnu termínů plateb. Pokud nebude tato varianta možná, požádejte o splátkový kalendář nebo o přerušení placení. Zvažte možnost zrušení nebo omezení některých připojištění. Můžete také vybrat kapitálovou hodnotu pojištění a z ní zaplatit pojistné anebo prodat podílové jednotky. Pokud přece jen nenaleznete vhodné řešení, můžete pojištění zrušit. Ale bude to pro vás finančně nevýhodné! V takovém případě budete muset zaplatit daň ze zisku, zdanit příspěvky zaměstnavatele a zpětně zdanit úlevy na daních, které jste od státu získali.

4. Co je technická úroková míra?

Technická úroková míra (TÚM) představuje pojišťovnou zaručené minimální zhodnocení vložených prostředků. Stát ji reguluje vyhláškou k zákoně o pojišťovnictví. V současné době činí 2,4%. S ohledem na stabilitu celého systému nemohou nyní pojišťovny klientům slíbit vyšší zhodnocení. TÚM je nastavena pro účely dlouhodobého a stabilního výnosu svých pojistných rezerv. Její výše je uvedena ve vaší smlouvě a pojišťovna ji v průběhu pojistného období nemůže měnit, ani snižovat, ani zvyšovat. Díky tomu vždy víte, jak vám vaše peníze pojišťovna zhodnotí. TÚM se nevztahuje na mimořádné vklady pojistného, které jsou zhodnoceny podle vyhlašované úrokové míry. Dále se nevztahuje na jednorázově uhrazené smlouvy životního pojištění, které trvá maximálně 8 let, v těchto případech není nijak omezena. Samozřejmě může vaše peníze pojišťovna zhodnotit i více, pokud díky dobrému hospodaření dosáhne vyšších výnosů. Nižší být zhodnocení vašich peněz nemůže díky TÚM. Naši zkušení poradci mají přehled o tom, které pojišťovny dosahují dlouhodobě dobrých hospodářských výsledků a mohou vám tedy poradit s výběrem té nejlepší pojišťovny pro vaše životní pojištění. Vždyť to se často uzavírá na velmi dlouhé období a případné změny se neobejdou bez finančních ztrát.

5. Jak je to s vypovězením smlouvy o životním pojištění?

Smlouvu o životním pojištění lze vypovědět, a to i bez udání důvodu, ale je třeba počítat se sankcemi, které bývají velmi nevýhodné. Sankce jsou uvedeny ve smluvních podmínkách pojistné smlouvy. Výpověď pojistné smlouvy je třeba podat písemně a to minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období. Bez sankcí lze smlouvu o životním pojištění vypovědět do 8 týdnů od jejího uzavření. Délka pojistného období je určena frekvencí splátek běžného pojistného, nebo je stanovena ve smluvních podmínkách pojištění. Pojištění plaťte v souladu se sjednanými podmínkami, nebo´t pojišťovna po vás může pojistné vymáhat až do doby zániku pojištění.

U rizikového pojištění nevzniká při jeho zániku nárok na vrácení vloženého pojistného, protože se nejedná o pojištění „se spořením“. Při zániku rezervotvorného pojištění vám vzniká nárok na tzv. odbytné. Výše odbytného závisí na délce spoření a na konstrukci vaší pojistky. Počáteční náklady, které vynaloží pojišťovna při uzavření pojištění jsou poměrně vysoké. Proto počítejte s tím, že při výpovědi pojistné smlouvy během prvních tří let trvání pojištění nedostanete od pojišťovny nazpět nic anebo jen nepatrnou část z vložených peněz.

6. Jaké chyby se mohu dopustit při výběru životního pojištění?

Dříve než si sjednáte životní pojištění, promyslete si následující body:

  • koho potřebujete finančně zajistit v případě vaší smrti. Kdo by zůstal bez příjmů a kolik by potřeboval na důstojný život.
  • Jaký je váš současný zdravotní stav a jaký bude pravděpodobně např. za deset let? Vyskytují se ve vaší rodině závažná onemocnění? Výhodnější je uzavřít pojištění mladý a zdravý. Starším a nemocný lidem se pojištění podstatně prodraží, případně s nimi žádná pojišťovna pojistku ani neuzavře.
  • Chcete se pojistit anebo spořit? V případě, že se vám jedná hlavně o spoření, pak byste měli kromě produktů životního pojištění zvážit i některou z mnoha jiných nabídek. Přestože pro vás může být životní pojištění z určitého hlediska velmi výhodné, spoření je zde vždy až na druhém místě.
  • Budete si chtít vzít nějaký vyšší úvěr? Pokud ano, sjednejte si pojištění už nyní, vyjde vás levněji.
  • Zvažte dobře výši pojistné částky. Příliš nízká nesplní svůj účel, příliš vysoká může při placení pojistného přesahovat vaše možnosti.
  • O svoji pojistku se starejte. Průběžně měňte její parametry v souladu s vašimi potřebami a životním stylem.
  • Počítejte s tím, že životní pojištění je dlouhodobá záležitost. Výpověď životní pojistky je nevýhodné a vždy je vysoce sankcionováno. Krátkodobé a opakované životní pojistky bývají spojeny s dodatečnými finančními a jinými náklady. Z toho důvodu je výhodnější jedna smlouva na životní pojištění uzavřená na delší období.
  • Důkladně se seznamte s pojistnými podmínkami, nebo si je nechte vysvětlit od pojišťovacího poradce.
  • Zvažte, zda je životní pojištění pro vás skutečně tou nejvhodnější variantou ?? Každopádně staré moudro praví: „Neštěstí nechodí po horách, ale po těch, co nejsou pojištěni.“

Neváhejte telefonicky zkontaktovat našeho analytika nebo nám napsat. Rádi pro vás připravíme životní pojištění na míru, maximální pojistnou ochranu při minimu vynaložených peněz. Pracujeme nezávisle na jakékoli pojišťovně, resp. finanční instituci, tudíž nejvýhodněji. Naším jediným kritériem je spokojený klient. Naše motto zní: Poskytneme vám služby nezatížené závislostí.

 

 

 Výpočty, nízké sazby v oboru pojištění najdete pomocí kalkulačka.eu. Byty bez provizí jako např. pronájem bytu lze najít na vlastnici.cz. A když se chystáte cestovat nezapomeňte na cestovní pojištění!

Dále si můžete uzavřít online pojištění: Pojištění nemovitosti které vám dobře pojistí vaše obydlí či kancelář, Úrazové pojištění,které vás zajistí v případě úrazu, Životní pojištění, které je vhodné pro živitele rodiny, Povinné ručení pro vaše vozidlo. Pojištění vozidel kde najdete všechny potřebné informace k tématu, Pojištění domácnosti, které vám zajistí náhradu škody v případě např. vytopení, Životní pojištění, web kde získáte další dodatečné informace o pojištění života.